1. stupeň
Terapeut je naladený na zdroj liečivej energie Reiki a dokáže túto energiu prijímať a odovzdávať zo seba cez čakry na rukách (prikladaním rúk na seba, či na iných). Zároveň sú otvorené aj čakry na chodidlách pre odvod negatívnych energií do zeme.
Po naladení sa u terapeuta spustí v tele tzv. očistný proces na telesnej, ale aj na emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. Tento proces môže vyvolať rôzne reakcie telesnej ale aj duševnej povahy. Zvýšeným prílevom energie sa spustí “očista” na všetkých úrovniach. U zasväteného sa zároveň vybuduje určitá ochrana pred vonkajšími energetickými vplyvmi, zvýši sa imunita a zosilní intuícia.
Terapeut prikladaním svojich rúk môže liečiť nie len ľudí ale aj zvieratá a rastliny.

2. stupeň
Znásobenie energie, ktorú môže terapeut využívať. Skracuje sa doba liečenia a nie je nevyhnutne vyžadované prikladanie rúk na pacienta. Terapeut spozná časť symbolov, ktorých používanie modifikuje a umocňuje účinky Reiki. Symboly umožňujú liečenie na psychickej a emocionálnej úrovni. Liečenie môže prebiehať nezávisle od miesta a času (liečenie na diaľku). Schopnosť “programovať” drahé kamene.

3. stupeň
Terapeut sa stáva Majstrom Reiki a je napojený na Najvyššiu úroveň. Tento stupeň je určený tým, ktorý chcú na sebe pracovať a spojiť svoj život s liečením. Neporovnateľne sa zvýši množstvo energie, s ktorou terapeut môže pracovať. Je naladený na štvrtý – majstrovský symbol Reiki.
Pri prvom a druhom stupni prichádza energie Reiki na požiadanie. V tomto stupni je terapeut v prúdu Reiki neustále a každou myšlienkou túto energiu realizuje. Preto sa aj na tomto stupni všetko rýchlejšie uskutočňuje. Toto všetko však prináša so sebou aj oveľa väčšiu zodpovednosť za svoje činy, myšlienky a za svoj rast.