Ošetrenie prebieha v pokojnej atmosfére, pri kontaktnom (osobnom) liečení sa človek posadí, alebo si ľahne do jemu pohodlnej polohy a terapeut postupne prikladá svoje ruky na rôzne časti tela. V  niektorých prípadoch drží ruky kúsok nad povrchom tela. Oblečenie, či sadra nepredstavujú prekážku pre prúdenie energie.. Pri problémoch v konkrétnom mieste prikladá liečiteľ ruky priamo tam a nechá energiu Reiki tiecť potrebný čas. Počas ošetrenie  sa môže dostaviť pocit tepla na niektorej časti tela, pocit chladu, mravenčenia či jemného tlaku.
Kompletné celotelové ošetrenie trvá približne 1 – 2 hodiny v závislosti na pacientových potrebách. Avšak v prípade iba lokálneho pôsobenia (napr zranenie), ošetrenie prebieha oveľa kratšie .

Je dôležité sa aspoň minimálne 2-3 hodiny po ošetrení nesprchovať, aby sa energia mohla absorbovať. Z tohto dôvodu je takisto veľmi dôležité prijať viac tekutín po Reiki ošetrení.

 

Upozornenie:

Reiki ošetrenie nenahradzuje návštevu lekára !