Reiki ošetrenie v prípade zvierat môže často vyzerať ako keby terapeut na začiatku nerobil nič, iba meditoval. V skutočnosti vytvára liečebný priestor, v ktorom zvieratá si samé zvolia ako veľmi sa chcú podieľať na samotnom liečení. Môžete si to predstaviť ako energiu vyžarujúcu z terapeuta a zviera sediaci pri ňom , ako vy pri táboraku:)

Zvieratá môžu na začiatku prijímať energiu z väčšej vzdialenosti, ale zvyčajne neskôr prídu bližšie a bližšie k terapeutovi, niektoré z nich priamo k jeho/jej rukám.  Aj keď existuje sada štandarných pozícií rúk, zvieratá si veľakrát sami určia, ktorá pozícia je pre nich najvhodnejšia, alebo na ktorú časť chcú energiu nasmerovať. Je dobré si uvedomiť, že aj keď terapeut nemá priložené ruky priamo na tele zvieraťa, ošetrenie je stále účinné.

Zvieratá majú počas samotného ošetrenia voľnosť pohybu a prístup k vode. Je len na nich akým spôsobom akceptujú Reiki. Napr. môžu sa uvolniť a ľahnúť si na niekoľko minút a potom zase vstať, prejsť sa po miestnosti a zase po chvílke sa vrátiť a ľahnúť si. Môžu zívať, či zdriemnuť si.

Vy ako majiteľ sa tiež môžete zúčastniť samotného ošetrenie, ale je veľmi dôležité, aby ste v žiadnom prípade toto ošetrenie nenarušovali, a nesnažili sa Vášho miláčika čímkoľvek rozptyľovať.  Aj vy, aj keď nie ste terapeut, by ste mali sa mali vnútorne sústrediť na to, že chcete zvieratku pomôcť s uzdravením. Môžete pritom meditovať, ležať, či čítať knihu, ale musíte byť v kľude a nevyžarovať žiadny stres či obavy, aj keď Vaše zviera prechádza zdravotným problémom. Tichá relaxačná hudba na pozadí môže tiež pomôcť uvoľniť sa. Ak máte viac zvierat doma, je možné, že aj oni sa rozhodnú zúčastniť reiki ošetrenia, aj keď primárne nie je určené pre nich. Je to úplne v poriadku.

 

Upozornenie:

Reiki ošetrenie nenahradzuje štandardnú veterinárnu liečbu !!!